Skip to content Skip to footer

Dubai Adalet Sistemi

Dubai Adalet Sistemi ,BAE Anayasası: Dubai adalet sistemi, hakimlerin davaları soruşturmada ve sanığın suçluluğunu veya masumiyetini belirlemede aktif rol oynadığı soruşturma sistemine dayanmaktadır. Bu sistem, diğer birçok ülkede kullanılan, iddia makamı ve savunma avukatlarının davalarını bir hakim veya jüri önünde sunduğu ve daha sonra hükmün verildiği çekişmeli sistemden farklıdır.
Dünyanın en gelişmiş, en modern ve en huzurlu şehri olarak kabul edilen Dubai, aynı zamanda adalet sisteminin de önemli bir parçasını oluşturan bir adalet sistemiyle de donatılmıştır. Dubai Adalet Sistemi, kendi içinde oldukça karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basit ve anlaşılırdır. Sistemin temel amacı, halkın refahını sağlamak ve onlara en iyi hizmeti sunmaktır.

Dubai adalet sistemi, şeffaflık ve yasal süreç eksikliği nedeniyle insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi. Ancak Dubai hükümetinin son yıllarda adalet sisteminin adaletini ve verimliliğini artırmak için önemli reformlar yaptığını da belirtmek gerekiyor.

Aşağıda tarihi, yapısı ve temel özellikleri de dahil olmak üzere Dubai adalet sistemine genel bir bakış yer almaktadır.

Dubai Adalet Sisteminin Tarihi

Dubai adalet sisteminin kökleri Emirliklerin kabile geçmişine dayanmaktadır. Emirliklerin ilk günlerinde anlaşmazlıklar genellikle kabile büyükleri veya şeyhler tarafından çözülürdü. Zamanla İslam hukukuna dayanan daha resmi bir adalet sistemi ortaya çıktı.

1980’lerde Dubai hükümeti, Avrupa ve Amerika hukuk sistemlerini örnek alan daha modern bir adalet sistemi geliştirmeye başladı. Ancak bu süreç yavaştı ve mevcut sistem ancak 1990’ların sonlarına doğru şekillenmeye başladı.

Dubai Adalet Sisteminin Yapısı

Dubai adalet sistemi üç ana koldan oluşur: Federal Yüksek Mahkeme, Yargıtay ve İlk Derece Mahkemesi. Ayrıca aile hukuku, miras ve diğer kişisel meselelerle ilgili davalara bakan ayrı bir Şeriat mahkemeleri sistemi de bulunmaktadır.

Federal Yüksek Mahkeme, Dubai adalet sistemindeki en yüksek mahkemedir. Alt mahkemelerin itirazlarını dinler ve kararlarını bozma yetkisine sahiptir. Yargıtay ikinci en yüksek mahkemedir ve Asliye Mahkemesinin itirazlarına bakar. Son olarak, İlk Derece Mahkemesi en alt mahkemedir ve ceza ve hukuk davalarına bakar.

Dubai Adalet Sisteminin Temel Özellikleri

Dubai adalet sistemini dünyadaki diğer hukuk sistemlerinden ayıran birkaç temel özelliği var. Birincisi, yukarıda da belirtildiği gibi, hakimler davaların soruşturulmasında ve suçluluk veya masumiyetin belirlenmesinde daha aktif bir rol oynamaktadır. İkincisi, Dubai’de jüri sistemi yok; bunun yerine hakimler kararlarını mahkemede sunulan delillere dayanarak verirler.

Üçüncüsü, Dubai’deki sanıkların duruşmaları sırasında sessiz kalma hakları var. Ancak ifade vermeyi tercih etmeleri halinde ifadeleri mahkemede aleyhine kullanılabilir. Dördüncüsü, sanıkların mahkûmiyet kararlarına karşı yüksek mahkemelere itiraz etme hakları vardır. Son olarak suçlu bulunan sanıkların, Dubai hükümdarı tarafından cezalarının azaltılması veya hafifletilmesi hakkı bulunuyor.
Dubai’nin ticari kanunları, 1984 tarihli Federal Ticari Şirketler Kanununun ilkelerinin yanı sıra bir dizi başka kanun ve düzenlemeye dayanmaktadır.

Dubai’de ticaret hukukunun birincil yönetim organı Dubai Ekonomi Departmanıdır (DED).

DED, lisans ve izinlerin verilmesinden, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinden ve Dubai’deki tüketicilerin ve işletmelerin çıkarlarının korunmasından sorumludur. DED ayrıca reklam, rekabet ve fiyatlandırmayla ilgili olanlar da dahil olmak üzere ticari yasa ve düzenlemeleri de uygular.

DED’ye ek olarak Dubai’de ticaret hukukunda rol oynayan başka devlet kurumları ve kuruluşları da bulunmaktadır. Bunlar arasında Dubai Ticaret ve Sanayi Odası (DCCI), Dubai Mahkemeleri, Dubai Arazi Departmanı (DLD) ve Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) bulunmaktadır.

DCCI, Dubai’deki işletmelerin çıkarlarını desteklemek ve korumaktan sorumludur. DCCI, işletmelere işletme tescili, lisanslama ve anlaşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.

Dubai Mahkemeleri, Dubai’deki ticari anlaşmazlıkların karara bağlanmasından sorumludur. Dubai Arazi Departmanı, Dubai’deki emlak sektörünün düzenlenmesinden sorumludur. DIFC, Dubai’deki finansal hizmetlerin düzenlenmesinden sorumludur.

Sistemin çalışmasının temelinde yatan prensip, halkın mutluluğu ve refahıdır. Bu nedenle sistem, halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Sistemin amacı, halka en iyi hizmeti sunmak ve onları mutlu etmektir. Bu nedenle sistem her zaman halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.

Sistemin çalışmasında en önemli rolü oynayan kurumlar arasında Dubai Polis Teşkilatı, Dubai Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dubai Askeri Mahkemesi ve Dubai Hukuk Mahkemeleri sayılabilir. Sistemin başarısının anahtar noktalarından biri de bu kurumlar arasında işbirliğinin olmasıdır.

Her ne kadar sistem oldukça karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basit ve anlaşılabilirdir. Sistemin temel amacı, halka en iyi hizmeti sunmak ve onları mutlu etmektir. Bu nedenle sistem her zaman halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.


Dubai Ticaret Hukuku

Dubai ticaret hukuku, Arap Emirlikleri’nin ticaret hukuku sistemini tanımlar. Dubai ticaret hukuku sistemi, Arap Emirlikleri’nin İslami hukuk kurallarına dayanmaktadır. Sistem, Arap Emirlikleri’ndeki ticari faaliyetleri düzenlemek için kurulmuştur. Dubai ticaret hukuku sistemi, yalnızca Arap Emirlikleri’ndeki işletmelere yönelik değildir; aynı zamanda, dünya çapında faaliyet gösteren şirketleri de kapsamaktadır.

Arap Emirlikleri, dünya çapında bir ticaret merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Bu nedenle, Dubai ticaret hukuku sistemi dünya çapında tanınan bir sistemdir. Sistem, kuralların ve düzenlemenin yanı sıra teknolojiyi de kullanmaktadır. Dubai ticaret hukuku sistemi, dünya çapında faaliyet gösteren birçok şirket için oldukça etkilidir.

Dubai ticaret hukuku sistemi, farklı ülkelerden gelen yatırımcıların Arap Emirlikleri’ndeki işletmelerini korumayı amaçlamaktadır. Sistem, yatırımcıların işletmelerini korumak için farklı düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler arasında, yatırımcıların işletmelerini korumak amacıyla kurulan İslami Finans Kurumu bulunmaktadır.

Dubai ticaret hukuku sistemi, Arap Emirlikleri’ndeki ticari faaliyetleri denetlemektedir. Sistem, ticari faaliyetlerin yanlışlıklarla ve suistimallere karşı denetlenmesini sağlamaktadır. Sistem aynı zamanda, ticari faaliyetlerin yasalara uygunluğunu da denetlemektedir.

Dubai ticaret hukuku sistemi, Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren birçok şirketi denetlemektedir. Sistem, şirketlerin yasalara uygunluğunu denetlemektedir. Aynı zamanda, şirketlerin finansal durumlarını da denetlemektedir. Sistem, şirketlerin finansal durumlarını denetlemek amacıyla birçok düzenlemeye sahiptir. Bu düzenlemeler arasında, şirketlerin finansal durumlarını denetleyen İslami Finans Kurumu bulunmaktadır.

Dubai ticaret hukuku sistemi, Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren birçok şirkete yöneliktir. Sistem, şirketlerin yasalara uygunluğunu denetlemektedir. Aynı zamanda, şirketlerin finansal durumlarını da denetlemektedir. Sistem, şirketlerin finansal durumlarını denetlemek amacıyla birçok düzenlemeye sahiptir.
Dubai ticari anlaşmazlık mahkemeleri, karşılaşılan anlaşmazlıklara hukuki çözüm getirmeyi amaçlayan bir mahkeme sistemidir. Bu mahkemeler, belirli bir ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kurulabilir ve anlaşmazlıkların çözülmesi için kullanılabilir. Dubai ticari anlaşmazlık mahkemeleri, karşılaşılan anlaşmazlıklara hukuki çözüm getirmeyi amaçlayan bir mahkeme sistemidir. Bu mahkemeler, belirli bir ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kurulabilir ve anlaşmazlıkların çözülmesi için kullanılabilir.

Dubai ticari anlaşmazlık mahkemeleri, karşılaşılan anlaşmazlıklara hukuki çözüm getirmeyi amaçlayan bir mahkeme sistemidir. Bu mahkemeler, belirli bir ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kurulabilir ve anlaşmazlıkların çözülmesi için kullanılabilir. Dubai ticari anlaşmazlık mahkemeleri, karşılaşılan anlaşmazlıklara hukuki çözüm getirmeyi amaçlayan bir mahkeme sistemidir. Bu mahkemeler, belirli bir ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kurulabilir ve anlaşmazlıkların çözülmesi için kullanılabilir.

Dubai ticari anlaşmazlık mahkemeleri, karşılaşılan anlaşmazlıklara hukuki çözüm getirmeyi amaçlayan bir mahkeme sistemidir. Bu mahkemeler, belirli bir ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kurulabilir ve anlaşmazlıkların çözülmesi için kullanılabilir. Dubai ticari anlaşmazlık mahkemeleri, karşılaşılan anlaşmazlıklara hukuki çözüm getirmeyi amaçlayan bir mahkeme sistemidir. Bu mahkemeler, belirli bir ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kurulabilir ve anlaşmazlıkların çözülmesi için kullanılabilir.
Dubai Avukatları

Dubai’de yaşayanlar veya oraya çalışanlar, kendi ülkelerindeki gibi hukuki konularda profesyonel yardım almak isteyebilirler. Bu nedenle, Dubai’de bulunan avukatlara ihtiyaç duyulabilir. Dubai’deki avukatlar, kendi ülkelerindeki avukatlardan farklı değildir ve aynı hukuki kurallar geçerlidir. Bu nedenle, Dubai’de avukat seçerken dikkatli olunmalıdır.

Avukat seçimi yaparken, ilk olarak dikkat edilmesi gereken konu, avukatın hukuki alanında uzmanlaşmış olup olmadığıdır. Çünkü, sadece uzmanlaşmış avukatlar, istenilen hukuki konuda yardımcı olup , doğru kararlar verilebilmektedir. Örneğin; bir kişi işten atılma konusunda avukat arayabilir. Bu durumda, iş hukuku uzmanlığına sahip bir avukat seçilmelidir.

Bir diğer önemli konu ise, avukatın müvekkilleriyle iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu yetenek, müvekkillerinin sorunlarını anlayabilme ve onlara yardımcı olabilme yeteneğidir. Ayrıca, müvekkilleriyle iletişim kurabilen bir avukat, onlarla daha iyi anlaşabilir ve onların sorunlarını daha iyi çözebilir.

Son olarak, Dubai’de avukat seçerken dikkat edilmesi gereken konu, avukatın müvekkillerine karşı sorumluluğudur. Zira, sorumlu bir avukat, müvekkillerinin sorunlarına özen gösterir ve onlara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışır. Ayrıca, sorumlu bir avukat, müvekkillerinin sorunlarını çözmede en iyisini yapmaya çalışacağından, onlar için en iyisini yapar.

Dubai’de yaşayanlar veya oraya çalışanlar, kendi ülkelerindeki gibi hukuki konularda profesyonel yardım almak isteyebilirler. Bu nedenle, Dubai’de bulunan avukatlara ihtiyaç duyulabilir. Dubai’deki avukatlar, kendi ülkelerindeki avukatlardan farklı değildir ve aynı hukuki kurallar geçerlidir. Bu nedenle, Dubai’de avukat seçerken dikkatli olunmalıdır.
Dubai yasaları, turizm sektöründe çalışanların çoğunluğu tarafından bilinmeyen hükümlerdir. Yasalara uymak, çalışanların korunmasını sağlar ve aynı zamanda onlara iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunar. Dubai yasalarına uymayanlar cezalara maruz kalabilirler. Yasalara uymak, sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda işverenler için de önemlidir. Yasalara uymayan işverenler, işçilerini kötüye kullanabilir ve onların haklarını ihlal edebilirler. Dubai yasaları, herkesin korunmasını sağlar ve iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunar.


Dubai adalet sistemi BAE Anayasası


Birleşik Arap Emirlikleri, 2 Aralık 1971’deki başlangıcından bu yana, 1996’da kalıcı bir anayasaya dönüşen geçici bir anayasa taslağı hazırladı. Emirlik anayasası, ülkedeki siyasi örgütlenmenin temel kurallarını açıklayan ulusal bir belgeyi temsil ediyor ve Federasyon ve üyesi Emirates arasındaki yasama, yürütme ve uluslararası yetkiler. Anayasa, vatandaşların genel özgürlüklerini, haklarını ve görevlerini onaylar ve ülkeyi ve halkını, devletler arasında uygun bir yere sahip olmalarını sağlayacak statüye yükseltmeyi amaçlar.

Dubai adalet sistemi BAE Anayasası, devletin siyasi ve anayasal örgütlenmesinin temel kurallarını, birliğin kuruluşunun temel amacını , bileşenlerini, yerel ve uluslararası düzeydeki hedeflerini açıklığa kavuşturuyor. Ayrıca, Birliğin temel sosyal ve ekonomik sütunlarını da açıklıyor . sendikadır ve özgürlükleri, hakları ve kamu görevlerini onaylar.

Anayasa aynı zamanda federal otoriteleri, federal yasa çıkarma sistemlerini ve bunlarla ilgili otoriteleri de gösterir, federasyonun mali işlerini, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleriyle ilgili hükümleri, yasama, yürütme ve yürütme organlarını da kapsar. Federasyon ve üye emirlikler arasındaki uluslararası güçler.

Dubai adalet sistemi BAE Anayasasının onaylanması


Birleşik Arap Emirlikleri, 2 Aralık 1971’deki kuruluşundan bu yana geçici anayasasını oluşturdu.

1996 yılında Federal Yüksek Konsey, ülkenin geçici anayasasını devletin kalıcı anayasası haline getiren değiştirilmiş bir anayasa metnini onayladı.

BAE Anayasa metinleri ve hükümleri
BAE Anayasası, birliğin temellerini ve vatandaşların haklarını on önemli açıdan açıklayan 152 madde içermektedir:

Birlik ve hedefleri
Birliğin sosyal ve ekonomik temelleri
Kamu özgürlükleri, hakları ve görevleri
Federal yetkililer
Federal mevzuat ve kararnameler ile bunların yetkili makamları
BAE üyeleri
Federasyon ve üye emirlikler arasında yasama, yürütme ve uluslararası yetkilerin dağılımı
Birliğin mali işleri
Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri
Nihai hükümler
Emirlikler federasyonuna ve hedeflerine ilişkin bazı hükümler

Anayasanın 1. maddesi, şu emirliklerden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri’nin federasyonunu, bağımsızlığını ve egemenliğini sağlar: Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Fujairah ve Ras al-Khaimah.

Federasyonun sosyal ve ekonomik temellerine ilişkin bazı hükümler

Madde 14, federasyonun temel unsurlarını öngörmektedir: eşitlik, sosyal adalet, güvenlik ve huzur, tüm vatandaşlar için eşit fırsatlar, dayanışma ve şefkat.

 1. maddede ayrıca devletin kamu mallarını ve uyacağı kısıtlamaları koruyacağı ve kamu yararının gerektirdiği haller dışında, kanun hükümlerine uygun olarak ve adil bir tazminat karşılığında kamulaştırmaması gerektiği belirtiliyor.

Madde 24 ayrıca BAE’nin ulusal ekonomisinin sosyal adalete ve kamu ve özel sektör faaliyetleri arasındaki samimi işbirliğine dayandığını ve amacının ekonomik kalkınma ve yaşam ve refah standardını yükseltmek olduğunu belirtiyor.

Kamu özgürlükleri, hakları ve görevleri

Anayasa’nın 25. maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu ve Birlik vatandaşları arasında köken, vatan, dini inanç ve sosyal statüye göre ayrımcılık yapılamayacağı belirtilmektedir.

26.maddede ayrıca kanunun tüm vatandaşların kişisel özgürlüğünü koruduğu, kanun hükümleri dışında hiç kimsenin tutuklanamayacağı, aranamayacağı, gözaltına alınamayacağı ve hapsedilemeyeceği, hiç kimsenin işkenceye veya işkenceye maruz bırakılamayacağı ifade ediliyor. aşağılayıcı muamele.

Madde 28, sanığın yasal ve adil bir yargılamayla suçluluğu sabit oluncaya kadar masum olduğunu ve sanığın yargılama sırasında kendisini savunacak bir temsilci atama hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Anayasa sanığa fiziksel veya manevi zarar vermeyi yasaklıyor.

Federal yetkilerle ilgili metinler

BAE Anayasasının 45. Maddesi şunu belirtiyor :

Federal yetkililer şunlardan oluşur :

Federasyon Yüksek Konseyi
Federasyon Başkanı ve Başkan Yardımcısı
Birlik Bakanlar Konseyi
Federal Ulusal Konsey
Federal yargı


Anayasanın 46-109. Maddeleri, federal makamların her birinin rolleri, işlevleri ve yetkileri ile ilgili daha fazla hüküm sağlar.

Federasyona üye Emirlikler ile ilgili metinler

BAE’nin anayasası esnektir ve üye emirliklerin belirli konularda yetki kullanmasına izin verir.

Anayasanın 116. maddesi, üye Emirliklerin bu Anayasa kapsamında Federal Hükümete devredilmeyen tüm yetkileri üstleneceğini ve Üye Emirliklerin ayrıca Federasyonun inşasına katılacağını ve onun varlığından, hizmetlerinden ve korunmasından yararlanacağını belirtmektedir.

Madde 117 ayrıca her emirliğin kendi topraklarında güvenlik ve düzeni koruma, kamu tesisleri sağlama ve sosyal ve ekonomik seviyesini yükseltme sorumluluğunu da ekliyor.

Federal hükümet ile üye Emirates arasında yasama, yürütme ve uluslararası yetkilerin dağılımı

BAE anayasası, federal hükümet ile federasyon üyesi Emirlikler arasındaki işbirliğinin çerçevelerini özetlemektedir. Anayasanın 122. maddesi, 120. ve 121. maddelerde belirtilen yasama ve uygulama yetkileri açısından federal makamlara münhasır olmayan her konuda üye Emirliklerin yetkisini sağlar.

BAE Anayasanın 123. maddesi, federasyona üye emirliklerin komşu ülkelerle idari ve yerel nitelikte sınırlı anlaşmalar yapmasına, bu anlaşmaların federasyonun veya federal yasaların çıkarlarına aykırı olmaması koşuluyla izin vermektedir (ve bu bir istisnadır). 120. maddenin 1. fıkrasında belirtilenlere ilişkin).

Madde 124 – ayrıca yetkili federal makamların herhangi bir uluslararası anlaşma veya anlaşma yapmadan önce Emirliğin görüşünü almasını ve anlaşmazlık durumunda konunun karar için Federal Yüksek Mahkemeye havale edilmesini gerektirmektedir. Kaynak

Dubai adalet sistemi BAE Anayasası değişiklikleri


Anayasanın 10. Bölümünde, Federasyon Yüksek Kurulunun, Birliğin yüksek çıkarları için bu Anayasanın değiştirilmesini gerektirdiğine kanaat getirmesi halinde, anayasa değişiklik taslağının Birlik Milli Konseyine sunulacağı hükmü yer almaktadır.

Anayasa değişikliğinin onaylanma usulleri kanunun onaylanma usulleri ile aynıdır.Anayasa değişiklik taslağının Millet Meclisi tarafından onaylanması için hazır bulunan üyelerin oylarının üçte ikisinin onayı gerekir. Federasyon Başkanı, Anayasa değişikliğini Üst Kurul adına imzalar ve yayımlar.

Birleşik Arap Emirlikleri Anayasasının tam metnini Arapça olarak Bakanlar Kurulu web sitesinde ve Birleşik Arap Emirlikleri mevzuatının resmi uygulamasında görebilirsiniz .

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Dubai, Arap Baharının da başkenti olarak kabul edilir. Burası sadece muhteşem görünümüyle değil, aynı zamanda zenginlik ve lüksüyle de ünlüdür. Dubai, daha çok petrol ve gaz kaynaklarıyla bilinir; ancak şehir, son yıllarda turizm sektöründe de hızla büyüyor.

Her yıl milyonlarca turist Dubai’ye geliyor ve bu sayede şehir hızla gelişiyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte şehir, daha da cazibe merkezi haline gelmiştir. Dubai’nin en çekici yanlarından biri de, burada herkesin rahatça yaşayabileceği bir ortam sunmasıdır.

Özellikle de son yıllarda, şehirde yaşayanlar için çeşitli imkanlar sunulmuştur. Bu imkanlardan biri de, ‘Dubai adalet sistemi BAE Anayasası‘ olarak bilinen bir yasa ile, şehirdeki kişilerin vatandaşlık haklarını elde etmesidir. Bu yasa, aslında Arap Baharı sürecinden beri var olan bir yasa olup, son yıllarda daha da geliştirilmiştir.

Yasa kapsamında, şehirdeki kişilerin vatandaşlık haklarını elde etmesi için gereken tüm koşullar sağlanmaktadır. Bu sayede, kişiler artık Dubai’de rahatlıkla yaşayabilmektedirler.Dubai adalet sistemi BAE Anayasası sayesinde, şehirdeki insanlar artık daha güvenli bir ortamda yaşamaktadırlar.

Ayrıca, bu yasa sayesinde şehirdeki kişilerin çocukları da vatandaşlık haklarını elde edebilmektedirler. Bu da onlar için büyük bir avantajdır. Çünkü Dubai BAE Anayasası sayesinde, çocuklar artık eğitim haklarını da elde edebilmektedirler.

Son olarak, bu yasa sayesinde şehirdeki kişilerin aileleri de güvenlik altına alınmaktadır. Bu da onlar için büyük bir avantajdır. Çünkü aileler artık daha güvenli bir ortamda yaşayabilmektedirler.

Dubai’de ticaret hukukunun temelini oluşturan bir dizi temel ilke vardır. Bunlar arasında sözleşme özgürlüğü, iyi niyet, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet yer alır.

Sözleşme özgürlüğü, bir sözleşmenin taraflarının, sözleşmenin hüküm ve koşullarını serbestçe belirleyebilmeleri ilkesidir. İyi niyet, bir sözleşmenin taraflarının birbirlerine karşı iyi niyetle hareket etmeleri gerektiği ilkesidir. Şeffaflık, bir sözleşmeyle ilgili tüm bilgilerin karşı tarafa açıklanması gerektiği ilkesidir.

Adillik, sözleşmelerin ilgili tüm taraflara karşı adil olması gerektiği ilkesidir. Eşitlik, sözleşmelerin adil ve adil bir şekilde uygulanması gerektiği ilkesidir.

Yukarıdaki ilkeler, Federal Ticari Şirketler Kanunu, Ticari İşlemler Kanunu ve Medeni Kanun dahil olmak üzere bir dizi önemli mevzuatta yer almaktadır.

Federal Ticari Şirketler Kanunu, Dubai’deki ticari şirketlerin oluşumunu, işleyişini ve feshini düzenler. Ticari İşlemler Kanunu, Dubai’deki ticari işlemleri düzenlemektedir. Medeni Kanun, Dubai’deki hukuki anlaşmazlıkları düzenlemektedir.

Yukarıdaki mevzuata ek olarak Dubai’deki ticari faaliyetleri düzenleyen başka kanun ve düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında Yabancı Yatırım Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve Sigorta Hukuku yer almaktadır.
Dubai şirketleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için, burada tamamen detaylı ve Türkçe olarak yazılmış bir makale sunuyoruz. Lütfen aşağıdaki kurallara uyun:


Bae Yabancılar ile ilgili Yasalar: Bilmeniz Gereken Her Şey

‘BAE yabancılar ile ilgili yasalar’, yabancıların faaliyetlerini düzenleyen bir dizi yasa ve yönetmeliktir. Kanun, yabancıların haklarını korumak ve ülkede yaşarken güvenliklerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Yasanın her an değişebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle en son bilgilerden haberdar olmak önemlidir.

Kimin izne ihtiyacı var?

90 günden fazla kalmak isteyen yabancının ikamet izni alması gerekmektedir. Bu izin ülkeye girmeden önce alınmalıdır ve bir yıl süreyle geçerlidir. Bir yıl daha uzatılabilir, bu sürenin sonunda yabancının yeni bir izin başvurusu yapması gerekir.

Oturma izninin şartları nelerdir?

Oturma izni alabilmek için yabancıların geçerli bir pasaporta, gelir belgesine ve sağlık sigortasına sahip olmak gibi belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir cezai sabıkasının bulunmaması ve milli güvenliğe tehdit oluşturmaması gerekiyor.

Oturma izninin faydaları nelerdir?

Oturma izni, yabancılara, çalışma, öğrenim görme ve mülk sahibi olma hakkı da dahil olmak üzere, Dubai vatandaşlarıyla aynı hak ve ayrıcalıkların çoğuna sahip olma hakkı tanır. Ayrıca oturma izni sahipleri sağlık sigortasından ve diğer sosyal yardımlardan faydalanma hakkına sahiptir.

Yasayı ihlal etmenin cezaları nelerdir?

İkamet izni şartlarını ihlal eden yabancılar, ülkeden sınır dışı edilebilecek. Ayrıca bir süreliğine ülkeye dönmeleri yasaklanabilecek.

Dubai adalet sistemi BAE Anayasası nelerdir?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık ve en gelişmiş şehridir. Dubai, dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, turizm, eğlence ve lüks tatil amaçlı da oldukça popülerdir.

Birleşik Arap Emirlikleri, farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamasına olanak sağlayan çok uluslu bir yapıya sahiptir. Dubai’de yaşayanlar, Arap, Hindistan, Pakistan, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve daha birçok farklı ülkeden gelmektedir.

Bununla birlikte, Dubai yasaları oldukça sıkıdır ve bu yasalara uymayanlar ciddi cezalara maruz kalabilirler. Örneğin; alkol kullanmak, evlilik dışı cinsel ilişkiye girmek veya cinsel aktiviteler sırasında örtünmek gibi davranışlar yasaktır.

Ayrıca, Dubai yasalarına uymayanlar ayrıca cezaevine gönderilebilirler. Bu nedenle, Dubai’e gidenlerin mutlaka Dubai yasalarını iyi bir şekilde bilmeleri gerekir.

Dubai adalet sistemi BAE Anayasasına uymayanlar ne gibi cezalara maruz kalabilirler?

Dubai yasalarına uymayanlar aşağıdaki gibi cezalara maruz kalabilirler:

 • Alkol kullanmak: Dubai’de alkol kullanmak yasaktır. Ancak, alkol satın alabilmeniz ve evinizde alkol tüketebilmeniz için mutlaka bir alkol lisansına sahip olmanız gerekir. Bu lisans, sadece resmi alkol satan mağazalardan alınabilir ve sadece 18 yaş ve üzeri olanlar içindir. Ayrıca, alkol tüketimine izin verilen yerler sadece lüks otel ve restoranlar ile sınırlıdır.
 • Evlilik dışı cinsel ilişkiye girmek: Dubai’de evlilik dışı cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Bu tür davranışlar, 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezasına neden olabilir.
 • Cinsel aktiviteler sırasında örtünmek: Dubai’de cinsel aktiviteler
 • FAQs about Dubai Laws
 • Dubai adalet sistemi BAE Anayasası nelerdir?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık ve gelişmiş şehridir. Dubai hem iş hem de turistik mekanlarının yanı sıra lüks tatilleriyle de popülerdir.

Birleşik Arap Emirlikleri, farklı kültürlerden insanların bir arada yaşamasına olanak tanıyan çok uluslu bir yapıya sahiptir. Dubai’de yaşayanlar Arap, Hintli, Pakistanlı, Rus, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol ve daha pek çok ülkeden geliyor.

Ancak Dubai’deki yasalar oldukça katı ve bunlara uymayanlar ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Örneğin; alkol içmek, evlilik öncesi seks yapmak veya toplum içinde çıplak olmak gibi faaliyetler yasa dışıdır.

Dubai’de yasalara uymayanlar da hapse gönderilebiliyor. Bu nedenle Dubai’yi ziyaret edecek kişilerin gitmeden önce kanunlar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Dubai’de yasalara uymayanlar ne gibi cezalarla karşılaşabilir?

Dubai’de yasalara uymayanlar cezalarla karşı karşıya kalabilir.

 • Alkol içmek: Dubai’de alkol içmek yasa dışıdır

BAE emirlik anayasası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kuruluşunu, yönetimini ve hukuki düzenini tanımlayan temel hukuki belgedir. Anayasa, BAE’nin 2011’de kabul edildi ve 2012 yılında yürürlüğe girdi. Anayasa, BAE’nin bağımsızlığını, birliğini ve siyasi istikrarını koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, BAE vatandaşlarının temel haklarını ve özgürlüklerini koruyacak şekilde düzenlenmiştir. BAE emirlik anayasası, BAE halkının refah seviyesinin yükseltilmesi için de önemli rol oynamaktadır.


BAE Dubai Ticaret Hukuku

BAE Dubai, İslami ticaret hukuku kurallarına uygun olarak faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, İslami ticaret hukuku kapsamında faaliyet gösterdiği için müşterilerine İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet sunmaktadır. BAE Dubai, İslami ticaret hukuku kapsamında faaliyet gösteren bir şirket olmasından dolayı müşterilerinin İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet almalarını sağlar. BAE Dubai, müşterilerinin İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet almalarını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

BAE Dubai, kuruluşundan bu yana müşterilerine İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet sunmaktadır. BAE Dubai, müşterilerinin İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet almalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. BAE Dubai, müşterilerine İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet sunmaktadır.

BAE Dubai, müşterilerine İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. BAE Dubai, müşterilerinin İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet almalarını sağlar. BAE Dubai, müşterilerine İslami ticaret hukuku kapsamında hizmet sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.


Dubai yabacıları için geçerli olan yasalar nelerdir?

Dubai, dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra, yabancılar için de cazibe merkezi olarak kabul edilmektedir. Buraya gelen yabancılar, kaliteli ve lüks bir yaşam sürmeyi beklemektedir. Ancak, bu şehirde yaşamanın ve çalışmanın kuralları vardır. Yasalara uymayanlar cezalandırılabilir veya ülkeye giriş yasağına maruz bile kalabilirler.

Öncelikle, Dubai’ye giriş yapabilmek için geçerli bir pasaporta ve geçerli bir vizeye sahip olmak gerekir. Yabancılar, pasaportlarının geçerlilik süresi boyunca Dubai’de kalamazlar. Ayrıca, vizenin geçerlilik süresi de pasaporta göre belirlenir. Dubai’ye giriş yapan yabancılar, vizenin geçerlilik süresi dolmadan ülkeyi terk etmelidirler.

Dubai’de kalmaya ve çalışmaya izin verilen yabancılar, ülkedeki kurallara uymak zorundadır. Yasalara aykırı davrananlar cezalandırılabilir. Örneğin, alkollü içecekler tüketmek yasaktır. Alkollü içecekler sadece lisanslı restoranlar, barlar ve klüplerde satılabilir. Ayrıca, alkollü içecekleri sadece 21 yaş ve üzeri kişiler tüketebilir.

Dubai’de ağır cezalara maruz kalanlar arasında, hükümete karşı isyan etmek, hükümete karşı propaganda yapmak, dini inançları açıkça ortaya koymak veya başka bir ülkeye saldırmak gibi suçlar da bulunmaktadır. Ayrıca, ülkede uyuşturucu madde bulundurmak da ağır cezalara sebep olabilir.

Dubai’de ikamet etmek isteyen yabancılar, ülkedeki kurallara uymak zorundadır. Yasalara aykırı davrananlar cezalandırılabilir veya ülkeye giriş yasağına maruz bile kalabilirler.
Dubai Şirketler Kanunu: Bilmeniz Gereken Her Şey

Dubai’de bir iş kurmaya gelince dikkate almanız gereken birçok şey var. Bunlardan en önemlilerinden biri, Emirlik’te faaliyet gösteren işletmelere ilişkin kural ve düzenlemeleri belirleyen Dubai Şirketler Kanunu’dur.

Dubai’de bir şirket kurmayı düşünüyorsanız Dubai Şirketler Kanunu’nu bilmeniz çok önemlidir. Bu yazımızda kanunun neleri kapsadığına ve bilmeniz gereken bazı önemli noktalara göz atacağız.

Dubai Şirketler Kanunu nedir?

Dubai Şirketler Kanunu, Emirlik’teki işletmeleri düzenleyen temel mevzuattır. İlk olarak 1984 yılında tanıtıldı ve o zamandan bu yana Dubai’de faaliyet gösteren işletmelerin değişen ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde düzenli olarak güncellendi.

Kanun, şirketlerin kuruluşu, hissedarların hakları ve sorumlulukları, yöneticilerin görevleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır.

Dubai Şirketler Kanunu’nu bilmek neden önemlidir?

Dubai’de bir iş kurmayı planlıyorsanız Dubai Şirketler Kanunu’nu bilmeniz çok önemlidir. Kanun, Emirlik’te faaliyet gösteren tüm işletmelerin uyması gereken kural ve düzenlemeleri belirlemektedir.

Yasaya uyulmaması, para cezası ve hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalarla sonuçlanabilir. Bu nedenle yasayı anlamak ve işletmenizin uyumlu olduğundan emin olmak için zaman ayırmanız çok önemlidir.

Dubai Şirketler Kanununun önemli noktaları nelerdir?

Dubai Şirketler Kanununun önemli noktalarından bazıları şunlardır:

 • Dubai’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na kayıtlı olması gerekir.
 • Şirketlerin minimum sermayesi 2 milyon AED olmalıdır.
 • Şirketlerin en az iki hissedarı olmalıdır.
 • Hissedarlar, şirket ana sözleşmesindeki değişiklikler veya hisse satışı gibi şirket tarafından alınan tüm önemli kararları onaylamalıdır.
 • Yöneticiler iyi niyetle ve şirketin çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir. Ayrıca görevlerini yerine getirirken gerekli özeni, beceriyi ve gayreti göstermeleri gerekir.
 • Yöneticiler çıkar çatışmalarından kaçınmalı ve şirket tarafından yapılan işlemlerde sahip oldukları çıkarları açıklamalıdır.
 • Şirket mali kayıtlarını doğru tutmalı ve talep edilmesi halinde bunları hissedarların kullanımına sunmalıdır.

 • Dubai vizesi ve oturum izni – Türk vatandaşları için

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Dubai geçerli bir pasaporta sahip olmak ve uygun bir sebeple giriş yapmak koşuluyla 90 gün vize serbestisi verilmektedir. Bu, Türk vatandaşlarının Dubai’ye kolayca giriş yapmasına ve ülkede diledikleri kadar kalmasına olanak tanır. Ancak, bu vize süresi içinde çalışmak isteyenler veya daha uzun süre kalmak isteyenler için ayrıca bir oturum izni almak gerekmektedir.

Dubai oturum izni, ülkede kalış süresini belirleyen bir izindir. Bu izin, çalışma amacıyla giriş yapanlar için 90 günden fazla, turistik amaçla giriş yapanlar için ise 30 günden fazla kalış süresini belirleyebilir. Dubai oturum izni, ülkeye giriş yapan herkes tarafından alınması zorunlu olan bir izindir ve bu izin olmadan çalışma yapmanın veya daha uzun süre kalmanın mümkün olmadığını unutmayın.

Dubai oturum izni nasıl alınır?

Dubai oturum izni, ülkeye giriş yapan herkes tarafından alınması zorunlu olan bir izindir. Bu izin, çalışma amacıyla giriş yapanlar için 90 günden fazla, turistik amaçla giriş yapanlar için ise 30 günden fazla kalış süresini belirleyebilir. Dubai oturum izni, ülkeye giriş yapan herkes tarafından alınması zorunlu olan bir izindir ve bu izin olmadan çalışma yapmanın veya daha uzun süre kalmanın mümkün olmadığını unutmayın.

Oturum izninin nasıl alınacağına ilişkin bilgileri edinmek için bağlantıyı takip edin.

Başvuru için gereken belgeler nelerdir?

Oturum izni başvurusu için gerekli olan belgeler arasında;

 • Pasaport fotokopisi (en az 6 ay geçerlilik süresi olan)
 • Dubai’ye giriş belgesi (vize veya geçerli bir seyahat belgesi)
 • Son 3 ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Son 3 ay içinde banka dekontu
 • İş teklifi (90 günden fazla kalacağın için geçerli olacak) veya turistik amaçlı seyahat planları (30 günden fazla kalacağı için geçerli olacak)

Not: Bu listedeki tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
Dubai Anayasası: Türkçe’ye Çevirisi ve Anlamı

Dubai adalet sistemi BAE Anayasası, Federal Devletler Birliği’nin (FDB) kurucu üyelerinden biri olan Dubai’nin temel hukuki belgesidir. Anayasa, Dubai’nin kuruluşundan bu yana geçirdiği büyük değişimleri yansıtmaktadır ve FDB ülkelerinin ortak hukuki temellerini belirtmektedir.

Dubai adalet sistemi BAE Anayasası, Dubai’nin kuruluşunun 50. yıldönümü olan 2 Aralık 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anayasa’nın asıl amacı, Dubai halkının mutluluğunu sağlamak ve onlara huzurlu bir yaşam sunmaktır. Dubai Anayasası, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için gerekli olan temel hukuki düzenlemeleri içermektedir.

Dubai adalet sistemi BAE Anayasası, FDB üyesi olan diğer emirliklerin anayasalarından farklı olarak çok sayıda maddeye yer vermektedir. Bu maddeler arasında en önemlileri, dinsel tolerans, eşitlik, özgürlükler, sivil toplum kuruluşları ve adalet sistemiyle ilgili düzenlemelerdir.

Anayasa’nın başlangıcında yer alan “İnsanlar” bölümü, Dubai halkının temel haklarını ve özgürlüklerini tanımlamaktadır. Bölüm, ayrıca Dubai halkının korunması gereken temel değerlere de değinmektedir.

Anayasa’nın diğer bölümlerinde ise, Dubai’nin kuruluşuyla ilgili temel bilgiler verilmekte ve FDB üyesi olan diğer emirliklerle ilişkileri düzenlenmektedir. Ayrıca, anayasa halka açık alanlarla ilgili düzenlemeler de içermektedir.

Dubai Anayasası’nın tamamlanmasıyla birlikte, Dubai halkı artan bir refah seviyesine sahip olmuştur. Anayasa sayesinde, Dubai halkı güvenli bir ortamda yaşamakta ve eşit haklara sahiptir. Ayrıca, anayasa sayesinde Dubai halkı, sivil toplum kuruluşlarıyla da iletişim kurabilmektedir.

Dubai Avukat

Dünyanın en zengin şehri olan Dubai, Türk vatandaşları için cazip bir yerdir. Burada yaşamanın ve çalışmanın avantajlarından faydalanmak için, Türk vatandaşları için en iyi seçenek olan Dubai Avukatı’nı aramanız gerekmektedir. Dubai Avukatları, Türk vatandaşlarına karşı herhangi bir iş yapmak istediklerinde yardımcı olabilirler. Dubai Avukatları, Türk vatandaşlarına karşı hukuki konularla ilgili tavsiyelerde bulunabilirler ve bu konuda uzmanlardır.

Dubai Avukatları, Türk vatandaşlarına yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda uzman olan Dubai Avukatları, Türk vatandaşlarına karşı hukuki konularla ilgili tavsiyelerde bulunabilirler. Dubai Avukatları ayrıca, Türk vatandaşlarının Dubai’de iş yapmak istediklerinde onlara yardımcı olabilirler. Dubai Avukatları, Türk vatandaşlarına karşı herhangi bir iş yapmak istediklerinde yardımcı olabilirler.

Dubai Avukatları, Türk vatandaşlarına karşı hukuki konularla ilgili tavsiyelerde bulunabilirler. Dubai Avukatları ayrıca, Türk vatandaşlarının Dubai’de iş yapmak istediklerinde onlara yardımcı olabilirler. Dubai Avukatları, Türk vatandaşlarına karşı herhangi bir iş yapmak istediklerinde yardımcı olabilirler.
Dubai Ticari Anlaşmazlıklar Mahkemesi: Ne olduğu, Nasıl çalıştığı ve Türkçe Kararı

Dubai Ticari Anlaşmazlıklar Mahkemesi, kuruluş amacı itibariyle, ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak ve ticaret hacimlerini arttırmak için kurulmuş bir mahkemedir. Dubai Ticari Anlaşmazlıklar Mahkemesi, kararlarının güvenilirliği, hukuki geçerliliği, etkinliği ve hızlılığıyla bilinmektedir.

Mahkeme, kararlarını verirken tarafların lehine veya aleyhine olan herhangi bir unsurun olup olmadığını göz önünde bulundurur. Ayrıca, mahkeme kararları, tarafların anlaşmazlıkları çözmelerine veya uyuşmazlıkları çözmelerine yardımcı olabilmeleri için gerekli bilgileri içerir.

Mahkeme, kararlarını verirken hukuki geçerliliği ve etkinliği göz önünde bulundurur. Bu nedenle, mahkemenin kararları hukuki açıdan geçerlidir ve etkilidir.

Mahkeme, kararlarını verirken tarafların lehine veya aleyhine olan herhangi bir unsurun olup olmadığını göz önünde bulundurur. Ayrıca, mahkeme kararları, tarafların anlaşmazlıkları çözmelerine veya uyuşmazlıkları çözmelerine yardımcı olabilmeleri için gerekli bilgileri içerir.

Mahkeme, kararlarını verirken hukuki geçerliliği ve etkinliği göz önünde bulundurur.


Dubai Ticaret Kanunu: Bilmeniz Gereken Her Şey

Dünyanın en popüler turistik yerlerinden biri olan Dubai, çeşitli nüfusa ve var bir ekonomiye sahip hareketli bir şehirdir. Birçok lüks otel, alışveriş merkezi ve turistik dünyayla Dubai’nin dünyanın her yerinden gelen gösterimi için en çok tercih edilen destinasyon olması şaşırtıcı değil.

Ancak Dubai aynı zamanda bir iş sektörüne ev sahipliği yapan ve birçok şirketi barındıran Dubai’nin geniş potansiyelinden şehir içinde mağaza açma planları arıyor. Dubai’de iş inşaatının devam etmesi, işletmenizin uyumlu olmasını sağlamak için şehrin ticaret yasalarından haberdar olmanız önemlidir.

Bu yazıda boyut Dubai ticaret hukuku hakkında genel bir bakış sunacağız ve şehirde iş yapabilmek için çözümlenecekleri sunacağız.

Dubai Ticaret Kanunu Nedir? Bir işletme kaydı ve ticaret lisansı piyasaya sürüldükten sonra, mal ithalatı piyasaya sürüldü. Ancak bunların ithal edilmeleri veya ihraç edilmeleri tüm malların beyan edilmesi, belirli mal türleri için gerekli izinlerin belirlenmesi ve belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Dubai’de Ticareti Yöneten Temel Düzenlemeler Nelerdir? Dubai’de ticaret yaparken yapıları bilmesi gereken birkaç temel düzenleme vardır. Bunlar şunları içerir: İthal veya ihraç edilen tüm malların beyanının gerekliliği Yalnızca para ticaret ortaklarından kullanım programı Bu düzenlemeleri, işletmeleri ve hijyenleri koruma ve ticareti sorunsuz ve verimli bir şekilde saklanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Dubai Ticaret Kanununa Uyumsuzluğun Cezaları Nelerdir?

Dubai ticaret kanunu, şehirdeki malların ithalatını ve ihracatını düzenleyen yasal çerçeveyi ifade eder. Kanunlar, işletmeleri ve hijyenleri korumak ve ticareti adil ve sorunsuz bir şekilde muhafaza etmek için tasarlanmıştır.

Dubai Ticaret ve Sanayi Odası, ticaret lisanslarının bilgisinden ve şehirdeki ticaretin düzenlenmesinden sorumludur. Mal ithalatı veya ihracat yapmak isteyen tüm bilgilerin kayıt edilmesi ve ticaret lisansı alınması gerekmektedir.

Ticaret lisansı alabilmek için bunların iş planı, finansal istikrarın sürdürülmesi ve ticareti yapılacak olan ürünler listesi dahil olmak üzere belirli raporlarda bulunuyor.
Dubai ticaret kanununa uyulmaması, para cezaları, hapis ve sınır dışı edilmek üzere ağır cezalarla sonuçlanabilir.

Firmenicon
StartBusiness Team

10 Comments

 • Leona
  Posted 24. Eylül 2023 at 3:13

  Teşekkür ederim, bir süredir bu konu hakkında bilgi arıyordum
  ve şu ana kadar karşılaştığım en iyi şey seninki.

 • Joanne
  Posted 24. Eylül 2023 at 3:30

  Merhaba, en son güncellemeleri almak için bu web sayfasına abone olmak istiyorum
  , bunu nerede yapabilirim lütfen yardım edin.

 • Kiera
  Posted 24. Eylül 2023 at 4:56

  Dubai meraklıları için çok güzel bir yazı. Dubai blogunuza rastladım ve
  blog yazılarınıza göz atmayı gerçekten sevdiğimi söylemek istedim. Sonuçta
  RSS beslemenize abone olacağım ve yakın zamanda tekrar yazmanızı umuyorum!

 • August
  Posted 24. Eylül 2023 at 6:43

  Dubai Anayasası hakkında çok güzel bir yazı. Kesinlikle bu web sitesini seviyorum.
  Teşekkürler!

 • Lidia
  Posted 24. Eylül 2023 at 11:48

  E-posta abonelik köprünüzü veya haber bülteni hizmetinizi bulamadığım için hemen rss akışınızla idare edeceğim.

  Sende var mı? Abone olabilmem için lütfen bana bildirin.
  Teşekkürler.

 • Kaylee
  Posted 24. Eylül 2023 at 13:08

  yer imlerine eklendi!!, sitenizi gerçekten beğendim!

 • Ewan
  Posted 24. Eylül 2023 at 17:51

  Dubai-BAE dünyasında yeni olanlar için harika bir ipucu,çok doğru bilgiler…
  Bunu paylaştığınız için teşekkür ederiz. Mutlaka okunması gereken bir yazı!

 • kredyt hipoteczny na remont
  Posted 24. Eylül 2023 at 19:52

  Web sitenize kaynak ve kaynak sağladığım sürece yazılarınızdan birkaçını alıntılamamın bir sakıncası var mı ? Benim blog sitem
  sizinkiyle tamamen aynı ilgi alanındadır ve ziyaretçilerim
  burada sunduğunuz bilgilerin bir kısmından kesinlikle faydalanacaktır.

  Bu sizin için uygunsa lütfen bana bildirin. Saygılarımızla!

 • Michale
  Posted 24. Eylül 2023 at 20:41

  Merhaba, bunun mükemmel bir web sitesi olduğuna inanıyorum.
  Bunu fark ettim, 😉onu yer imlerine tekrar ziyaret edebilirim.
  Para ve özgürlük değişmenin en büyük yoludur, zengin olmanızı
  ve diğer insanlara yardım etmeye devam etmenizi dilerim.

 • istanbullu
  Posted 24. Eylül 2023 at 22:00

  Dubai Anayasası hakkında bulabildiğim tek Türkçe kaynak buydu. mükemmel.
  Teşekkürler!

Leave a comment